fundacjablisko_wkazanecki_mg_1953

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1953