fundacjablisko_wkazanecki_mg_1930

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1930