fundacjablisko_wkazanecki_mg_1913

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1913