fundacjablisko_wkazanecki_mg_1880

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1880