fundacjablisko_wkazanecki_mg_1851

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1851