fundacjablisko_wkazanecki_mg_1838

03 paź fundacjablisko_wkazanecki_mg_1838