OTWARTY WYKŁAD Hajo Neisa – Mieszkanie jest jak jedzenie: zrobione samemu albo bardzo drogie

29 mar OTWARTY WYKŁAD Hajo Neisa – Mieszkanie jest jak jedzenie: zrobione samemu albo bardzo drogie

Serdecznie zapraszamy na wykład profesora Hajo Neisa – Mieszkanie jest jak jedzenie: zrobione samemu albo bardzo drogie
 
//ENGLISH FOLLOWS//
 
Najlepszy sposób, aby przygotować dobre jedzenie to włożyć w nie serce. Jest dla nas intuicyjne, że jedzenie na mieście jest i droższe i gorsze. Nie wiemy, co naprawdę jemy. Złe skutki mogą się ujawnić po dłuższym czasie. Aby uzyskać jakość porównywalną z jedzenie przygotowanym w domu trzeba udać się do ekskluzywnej restauracji.
 
A jak jest z budownictwem mieszkaniowym? Tu właściwie mamy do dyspozycji mamy tylko dwie opcje: odpowiednik fast foodów – mieszkania o niskiej jakości, które wciąż są bardzo drogie oraz apartamentowce – odpowiedniki ekskluzywnej restauracji.
 
A co z najlepszą opcją: dobrego, taniego jedzenia domowego? Na czym miałoby polegać takie rozwiązanie z budownictwie? Przecież nikt dzisiaj nie wyobraża sobie, że własnoręcznie wybuduje dla siebie mieszkanie!
 
Okazuje się jednak, że zaangażowanie się, po godzinach, w proces projektowania i budowy może przełożyć się na znacznie wyższą jakość przy istotnie obniżonym koszcie mieszkania.
 
Kwestia jakości budownictwa i zabudowy miejskiej ma ogromne znaczenie dla każdego obywatela, ponieważ większość z nas żyje w takiej przestrzeni każdego dnia. Dlatego pytanie o to jak zapewnić wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego i życia w mieście w ogóle powinno być dla nas bardzo ważne. Jednak te tematy poruszane są rzadko.
 
Prof. Hans Joachim Neis (University of California, Berkeley) większość swojej kariery poświęcił szukaniu odpowiedzi na powyższe pytania. Hajo jest długoletnim współpracownikiem Christophera Alexandra, jednego z najbardziej uznanych architektów na świecie. Centralnym motywem budynków, jakie wznieśli i książek, jakie napisali jest przestrzeń, która żyje. To przestrzeń w której czujemy się komfortowo, która wspiera nas, która pomaga nam być człowiekiem we wszystkich przejawach życia. Innymi słowy, wszystkie indywidualne i społeczne potrzeby człowieka powinny być punktem wyjścia procesu projektowania i budowy, a nie traktowanym jako luksus dodatkiem.
 
Idąc tym tropem dochodzimy do wniosku, że udział przyszłych mieszkańców i innych interesariuszy w tym procesie nie może mieć charakteru jednorazowego, ale ciągły. Taki proces może wydawać się branży budowlanej wydawać się trudny lub zbyteczny. Jednak rezultaty tego procesu mogą być nadzwyczajne mierzone jakością życia, satysfakcją mieszkańców i kosztem mieszkania. Niestety większość przestrzeni która nas otacza jest martwa. I na dodatek droga.
 
Prof. Neis przedstawi alternatywne podejścia możliwe do zastosowania w dzisiejszej Polsce. Zarówno na poziomie polityki lokalnej – warszawskiej, jak i w ramach programów rządowych.
 
W ramach dyskusji będziemy też zastanawiać się jak można uwzględni projekty oparte na oddolnym budownictwie tak, aby wspierały procesy rewitalizacji i wmacnianie wielokulturowości Pragi.
 
Wykład w języku angielskim. Tłumaczenie symulatniczne na język polski. Transmisja na żywo w internecie (w języku angielskim).
 
—-
 
Food is Like Housing: Done By Ourselves or Expensive
 
To prepare good a good meal you have to put your heart and soul into the process. We feel that eating out is getting more and more expensive and worse. We do not know what we really get for our money and the consequences are usually felt over time. To get the quality comparable to home made food, one needs to go to a fancy restaurant. And what is it like with housing policy? In this area there are only two options: „fast food” housing – that is – poor quality flats, which rents are still high, or luxury apartments.
 
And what about the best option – cheap home cooked meals?
What this house building solution really is?
 
We do not expect anyone to build a flat on his or her own. Yet, it turns out that getting involved after hours in a design process can translate into much higher quality with a substantially lower cost of a flat. Professor Hajo Neis will give us details on what this process could look like.
 
The question of quality and value in architecture as well as urban structure is a crucial one for every citizen, because most of us have to live in that urban structure every day. Therefore processes, which have the capacity to create and generate quality in buildings and the urban fabric should be of utmost interest to all of us. However, we seldom seem to hear about this.
 
Prof. Hajo Neis (University of California, Berkley) has focused on addressing that deficity for most of his career. His work is focused on contributing to help solve large, often world-wide problems with architecture, urban design, and planning means and methods. He is a long-time colleague of Christopher Alexander, the creator of Pattern Language and Generative Codes for building „living” spaces… instead of „dead” spaces.
 
The research and design work of Professor Neis focuses on the continuation of the work that was started by Chris Alexander exploring the integration of the human system with the design, building and support systems that we use for the creation (production) of spaces, buildings, neighbourhoods and towns.
 
Only if the human-system becomes an integral part of the construction process can we generate a built environment in which we feel comfortable, that supports us, and helps us to be alive. In other words, all social and human dimensions, which will be crucial for the future functioning of a building, neighbourhood and town, need to be taken into account from the outset, and not as an afterthought. Moreover, the participation of future residents and other stakeholders cannot be a one-time event only, but must be an on-going process with multiple iterations with serious engagement between building professionals and future occupants and stakeholders. As a process that might sound demanding to most of today’s building professionals, but the results can be astonishing in terms of quality of life and satisfaction for the people living there achieved at very affordable costs.
 
 
Lecture in English. Simultaneous translation into Polish. Live video streaming.
 
 
Organizacja: Fundacja Blisko, Fundacja Elewacja – Kwartalnik RZUT. Współpraca: BGK Nieruchomości, Centrum Wielokulturowe w Warszawie / The Multicultural Center in Warsaw
 
Patronat: Jagielloński24.pl
Wykład towarzyszy ogłoszeniu konkursu na projekt Domu Modelowego dla Programu Mieszkanie Plus: https://bgkn.pl/ruszyl-konkurs-dla-architektow/