O blisko z dodatkowym przyciskiem – zachować

Fundacja Blisko działa na rzecz wspierania rozwoju więzi lokalnych oraz promocji nowych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej. Wierzymy, że można mieszkać wygodnie, dostępnie dla każdej kieszeni oraz w dobrych relacjach z sąsiadami i sąsiadkami. Wiemy jednak, że aby ten cel osiągnąć potrzeba społecznego zaangażowania i dużo determinacji. Ale wspólnie damy radę!

RADA PROGRAMOWA

EDWIN BENDYK

Dziennikarz, publicysta i pisarz, kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykładowca w Centrum Nauk Społecznych PAN. Kurator programu „Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław” realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Kierownik działu naukowego w tygodniku „Polityka. Prowadzi blog „Antymatrix”. Autor wielu książek, najnowsza to Bunt Sieci (2012 r.) o protestach anty-ACTA. Z kolei zbiór esejów Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002) uzyskał nominację do Nagrody NIKE 2003.

Uczestniczył w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 jako członek Panelu Głównego, angażował się w liczne regionalne i branżowe programy foresight. Efektem zdobytych doświadczeń jest publikacja „Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością” wydana w ramach projektu Pomorze 2030.

Członek Polskiego PEN Clubu. Uczestnik ruchu społecznego Obywatele Kultury. Laureat wielu nagród, w tym europejskiej nagrody „Against Discrimination”, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrody Infostar, Nagrody im. Marka Cara, statuetki Infostat.

JUSTYNA BIERNACKA

Architektka, trenerka, działaczka społeczna. Ma blisko 15 lat doświadczenia w zakresie architektury, zielonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju. Tworzyła strategie zrównoważonego rozwoju oraz wdrażała innowacyjne rozwiązania z zakresu zielonego budownictwa w projektach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W latach 2010-2015 związana z firmą Skanska, gdzie zajmowała się kwestiami efektywności energetycznej budynków i emisji CO2, oszczędnością zużycia wody i zasobów naturalnych, wykorzystania zrównoważonych materiałów budowlanych i gospodarki odpadami oraz strategią tworzenia przyjaznych i dostępnych przestrzeni publicznych towarzyszących realizacji nowych inwestycji deweloperskich. Posiada certyfikaty LEED AP BD+C Green Building Council oraz Passive House Ceritified Designer Passivhaus Institut Darmstadt.

Należy do Izby Architektów RP i Stowarzyszenia Architektów Polskich (zespół ekspercki ds Warszawskich Centrów Lokalnych). Autorka (razem z Patrycją Dołowy) cyklu warsztatowego i publikacji „Miasto Oczami Kobiet” zrealizowanego w Fundacji MaMa w 2012 r. Współzałożycielka Stowarzyszenia Moja Narbutta, działającego na rzecz społeczności Starego Mokotowa w Warszawie..

dr KRZYSZTOF HERBST

Socjolog i działacz społeczny, współzałożyciel Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Pracował w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo zajął się przygotowywaniem programów rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym, a także aktywizacji społeczności lokalnych. Po przemianach politycznych pracował nad reformami administracji samorządowej. Od początku lat 90. zaangażowany w działalność trzeciego sektora. Jest współzałożycielem różnych organizacji pozarządowych. W 1990 został jednym z czterech fundatorów Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Udzielał się jako ekspert w programach TACIS, Phare, Banku Światowego czy OBWE. Pełnił funkcję koordynatora Zespołu ds. Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009–2020. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr inż. arch. AGNIESZKA LABUS

Architektka i urbanistka, adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspertka w zakresie odnowy przestrzeni miejskich w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.

Jest inicjatorką powołania do życia “Laboratorium Architektury 60+” (projekt realizowany przy wsparciu merytorycznym “Girls go Start up” – Fundacja Edukacyjna Perpspektywy, TOP 500 Innovators, Amabasada USA). Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) to pierwsze w Polsce laboratorium zajmujące się innowacyjnym podejściem do projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. LAB 60+ inicjuje i koordynuje projekty badawcze i wdrożeniowe, których nadrzędnym celem jest znajdowanie innowacyjnych rozwiązań przestrzennych odpowiadających na potrzeby osób starszych.

Strona www: agnieszkalabus.pl

Dr KRZYSZTOF NAWRATEK

Teoretyk miasta, starszy wykładowca architektury i nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Sheffield, wcześniej adiunkt (associate professor) oraz dyrektor studiów magisterskich w szkole architektury na Uniwersytecie w Plymouth. Z wykształcenia architekt i urbanista, pracował w Polsce, na Łotwie (między innymi jako ekspert dla Rady Miasta Rygi oraz wykładowca geografii humanistycznej na Uniwersytecie Łotewskim) i Irlandii (główny urbanista w Colin Buchanan oraz analityk w National Institute for Spatial and Regional Analysis na Uniwersytecie w Maynooth). Był członkiem Rady Ekspertów Europejskiej Nagrody Miejskiej Przestrzeni Publicznej w 2012, 2014 i 2016 oraz członkiem komisji selekcyjnej w polskim konkursie na wystawę na Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji w 2012 i 2014 roku.

Opublikował książki: Ideologie w przestrzeni (Kraków 2005), Miasto jako idea polityczna (Kraków 2008, wyd. angielskie Plymouth 2011), Dziury w Całym. Wstęp do miejskich rewolucji (Warszawa 2011, wydanie angielskie Washington 2011) , Radical Inclusivity. Architecture and Urbanizm (red. Barcelona 2015) oraz Re-industrialisation and Progressive Urbanism ( w przygotowaniu – red. Nowy Jork 2017), kilkanaście artykułów naukowych, rozdziałów w książkach oraz artykułów i esejów. Jego zainteresowania badawcze dotyczą teorii miasta w kontekście filozofii post-sekularnej, ewolucji miasta post-socjalistycznego, kryzysu miasta neoliberalnego oraz perspektyw miejskiej re-industrializacji.

PATRYCJA OKULJAR

Architektka, ETH Zurich.

PREZESKA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

JOANNA ERBEL

socjolożka, działaczka miejska, publicystka. Członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich, należy do inicjatywy Otwarty Jazdów i Targowa 2.0. Członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy. Bierze udział w pracach aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030. Członkini stowarzyszenia Moja Narbutta. Założycielka Fundacji Blisko działającej na rzecz wspierania rozwoju więzi lokalnych oraz promocji nowych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej. Po mieście zawsze porusza się rowerem.

Joanna Erbel
Konrad Łaski
Anna Ryczek
Łukasz Skurczyński