RAPORT: Modelowa kamienica dla Warszawy

23 lut RAPORT: Modelowa kamienica dla Warszawy

 

okładka_przód_jpg_m Wyzwaniem dla budownictwa mieszkaniowego jest prowadzenie inwestycji, które pozwolą zarówno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, jak i ułatwiać powstawanie silnych wspierających się społeczności. W procesie projektowym należy uwzględnić nowy paradygmat myślenia o starości, czyli „starzenie się w miejscu” oraz „nowe starzenie się” (ang. New Aging, które.zakłada, że starzejemy się przez całe życie. Przestrzeń modelowej kamienicy warszawskiej zostanie zaprojektowana tak, by wspierała powstawanie silnych i wspierających się społeczności.

Więcej o modelowej kamienicy w raporcie. Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy. Raport do pobrania w formacie PDF

 

Przygotowanie:

Fundacja Blisko: Joanna Erbel

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+): dr inż. arch. Agnieszka Labus, inż. arch. Małgorzata Kampka, inż. arch. Magdalena Pawlus.

Konsultacje: Rada Programowa Fundacji Blisko: Edwin Bendyk, Justyna Biernacka, dr Agnieszka Labus, Krzysztof Herbst, Krzysztof Nawratek, Patrycja Okuljar

Zadanie publiczne Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy współfinansowanie ze środków m.st. Warszawy.